ביחד מגיעים רחוק – קידום כהלכה מאמינה בשיתופי פעולה עסקיים התורמים לכל השותפים: