קידום כהלכה מחזירה לקהילה, אנו מסייעים רבות לעמותות וארגונים המסייעים לציבור: